Jakaranda en Louis Botha Kinderhuise beleef tans ‘n noodsituasie

Jakaranda Kinderhuise

‘n Groot struikelblok wat die kinderhuise tans in die gesig staar is die geweldige afneem van befondsing, as gevolg van die wêreldwye ekonomiese krisis, waarvan Suid Afrika nie gespaar is nie, Ons land se Nie Winsgewende Organisasies (NWO’s) ervaar almal befondsingsprobleme, aangesien skenkings, veral van individuele en private skenkers, aansienlik afgeneem het.

Die resessie, die huidige politieke klimaat en verskeie media berigte van korrupsie, het ook die korporatiewe maatskaplike beleggings (CSI) begrotings het verminder. As gevolg van verminderde private en korporatiewe skenkersbefondsing moes daar drastiese planne gemaak word deur verskeie organisasies om te bly oorleef.

Jakaranda en Louis Botha Kinderhuise is ook nie gespaar van hierdie afname in befondsing nie en het sowat 40% aan inkomste ingeboet net omdat individue en maatskappye daar buite eenvoudig nie meer geld het om weg te gee nie.

Alhowel die staat sowat 45% van ons jaarlikse begroting subsidieer is dit nie naastenby genoeg om ons kinders doeltreffend te versorg nie. Soos baie ander kinderhuise het ons geweldige probleme met die verkryging van staatsondersteuning, vennootskappe met maatskappye, die verkryging van befondsing wat ons sal toelaat om ons mandaat ten volle te vervul.

Jakaranda en Louis Botha Kinderhuise is 2 kinderhuise wat regtig omgee oor die welstand van kinders in nood, en juis omdat ons glo dat kinders nie net versorg moet word nie maar ook ontwikkel moet word om hulle plekke as volwaardige volwassenes vol te staan in die samelewing doen ons ‘n beroep op die publiek om opnuut diep in hulle sake te delf om ons te help om hierdie taak van omgee vir kinders namens die gemeeskap te verrig.

Ons hoor toenemend dat Jakaranda en Louis Botha Kinderhuise sogenaamde “ryk” kinderhuise is en hierdie persepsie is baie ver verwyder van die realiteit, maar wat wel die waarheid is, is dat die standaard van dienslewering baie hoog is en dat ons daarna streef om ‘n stimulerende omgewing vir ons kinders te skep.

Ons het die voorreg gehad om te kon uithelp in die tyd wat die staat se maatskaplike werkers onlangs gestaak het, deur vir 65 van die kinders wat daardeur geraak is tydelike heenkoms te bied. In hierdie proses het ons besef wat die waarde van hoë standaard dienste en ‘n stimulerende omgewing t.o.v kinders is. Ons het ook in hierdie uithelp tyd gesien dat die hoë standaard dienste nie noodwendig duurder is as minder goeie dienste nie, inteendeel het ons besef dat dit soms goedkoper is as swakker gehalte dienslewering.

Ons deel graag met u ons finansiële inligting t.o.v kosvoorsiening vir ons kinders by Jakaranda en Louis Louis Botha Kinderhuise:

Kos uitgawe per kind/per dag – R27.10
Kos uitgawe per kind/per maand – R813.67
Gesamentlike kosuitawe vir al ons kinders per maand – R187 146.00 (Jakaranda)
Gesamentlike kosuitawe vir al ons kinders per maand – R69745.83 (Louis Botha)
Gesamentlike kosuitawe vir al ons kinders per Jaar – R2 245760.00 (Jakaranda)
Gesamentlike kosuitawe vir al ons kinders per Jaar – R836 950.00 (Louis Botha)

Daar word deurentyd gepoog om die water en elektrisiteit verbruik by die kinderhuise tot die minimum te beperk, maar hierdie enorme uitgawe beloop R175 000.00 per maand by Jakaranda- en R71 000.00 per maand by Louis Botha Kinderhuis.

Personeel Salarisse was die afgelope finasiele jaar 42% van ons totale uitgawe, wat baie gesond is in vergelyking met ander soortgelyke organisasies wat tot 80% van hul maandelikse uitgawes aan salarisse spandeer.

Kinders hoort nie in Kinderhuise nie, maar by hul ouers. Ongelukkig is die harde werklikheid dat daar kinders is wat nie by hul ouers kan wees nie, en benodig alternatiewe versorging waarvan Kinderhuise so ‘n alternatief is, maar HIERDIE ALTERNATIEWE VERSORGING KOS ONGELUKKIG BAIE GELD!!

M ERWEE
Uitvoerende Hoof – Jakaranda- en Louis Botha Kinderhuise

Christo Louw
Marketing & Fundraising Department
Project Manager: Christmas Light Festival
E-mail address: clouw@jacarandachildren.co.za
Mobile Number: 0835115238

About Rietmark

Rietmark was established in 1997 to assist small and home businesses with the marketing of their business or service. Every month 80 000 advertising booklets are printed and distributed in Pretoria Moot, North, East and Centurion. We also offer design and printing services - business cards, flyers, car magnets, banners, chromadek sign boards, posters, vinyl stickers and more! www.rietmark.co.za.
This entry was posted in Rietmark Outreach and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s