Gee voordat jy verwag om te ontvang

In besigheid is die algemene siening dat daar nie iets soos ʼn “gratis middagete” is nie. Dit impliseer dat, indien ʼn verbruiker binne jou teikenmark iets gratis van ʼn besigheid ontvang, daar altyd ʼn verwagte teenprestasie is.

As dit die konvensionele wysheid is, is die vraag hoe ʼn besigheid waarde kan gee sonder dat die “hopelik” toekomstige kliënt dit as ʼn “omkoop”- aksie om iets aan hom/haar te verkoop, ervaar?

Hieronder volg ʼn paar voorbeelde van waardetoevoeging wat, indien dit nie met ʼn verkopeoproep opgevolg word nie, ʼn positiewe siening van jou besigheid by die verbruiker kan laat.

  • Illustreer jou kundigheid oor ʼn spesifieke oplossing deur aan te toon dat jy die teikenkliënt se behoefte/uitdaging verstaan. Skryf bondige artikels, en/of neem aan radio-/TV-onderhoude deel waar jy as deskundige objektiewe advies oor die probleemstelling en die geskikte oplossing kan gee. Joernaliste en ander media-eienaars is deurlopend op soek na onderwerpe waarmee mense worstel, asook kundiges wat tot die onderwerpe kan spreek. Dink aan “groen” oplossings, die strewe om gesonder leefstyle te volg, gewigsverlies, om geld te spaar in uitdagende ekonomiese omstandighede, om ʼn eie besigheid te begin, om as ouer met tienerkinders te oorleef as voorbeelde.
  • Kliënte verstaan telkemale nie hulle werklike behoefte na behore nie en dan koop hulle dienste en produkte wat oënskynlik ʼn oplossing vir hulle behoefte/uitdaging sal bied. In plaas daarvan om net ʼn kwotasie op diensversoeke te lewer, waarom nie ʼn stap verder gaan om vas te stel wat die mees optimale oplossing sal wees om die kliënt se behoefte aan te spreek nie. Dit mag somtyds beteken dat jou besigheid nie die aangewese oplossing kan bied nie – doen dan ʼn verwysing.
  • Gee gratis monsters van jou produk aan voornemende kliënte. Hulle kan die produk gebruik en self die resultate ervaar, i.p.v. net op jou verkoopsinsette en bestaande kliënte se getuigskrifte te vertrou.
  • Raak betrokke by sake wat vir jou teikenmark belangrik is. Jou betrokkenheid moet egter opreg wees, anders behoort jy dit glad nie te oorweeg nie.
  • In baie gevalle het mense vrae en wil hulle graag net met ʼn kundige persoon klankbord. Ek dink aan die adviestoonbank by ʼn kwekery waar mense telefonies of in persoon kontak kan maak indien hulle advies oor watter chemiese middel hulle benodig om ʼn siek plant of struik te behandel, of watter struike in koelte floreer, benodig. Alle besighede is nie noodwendig vir dié soort oplossing geskik nie, maar dit bly ʼn oorweging. Dit is nog ʼn manier om jou kundigheid ten toon te stel.

Indien jy dit regkry om hierdie waardetoevoeging te vestig, kan dit die volgende voordele vir jou besigheid inhou:

  • Jou kundigheid boesem respek in by jou teikenmark. Dit skep vervolgens vertroue by jou teikenmark dat jy die regte persoon is om hulle behoefte/uitdagings op te los.
  • Jou geloofwaardigheid neem toe – mense glo jou advies en leiding.
  • Jy word deel van jou teikenmark se “oplossing” – hulle sien jou as ʼn “vennoot” in hulle lewe.
  • Dit skep ʼn perspektief van toeganklikheid by jou teikenmark.
  • Reg toegepas, skep dit ʼn positiewe verwysingsraamwerk (‘positive word of mouth’) vir jou besigheid.

Na alle waarskynlikheid was Winston Churchill reg toe hy op ʼn keer die volgende woorde gespreek het: “We make a living by what we get; we make a life by what we give.”

Kies ʼn manier om jou unieke kundigheid GRATIS met jou teikenmark te deel – na alle waarskynlikheid sal jou besigheid die vrugte hiervan in verhoogde verkope pluk.

Om besigheidseienaars in die belangrike taak van besigheidsbeplanning te ondersteun, gee Sanlam jou gratis toegang tot die boek, Your Annual Business Game Plan for Success, wat ʼn maklike en eenvoudige raamwerk bied vir die opstel van ʼn goed-gestruktureerde wedstrydplan, om die positiewe verandering en groei wat vir besigheidsukses nodig is, te skep.

Gaan na www.sanlamgameplan.co.za om jou gratis kopie af te laai.

 

Artikel geskryf deur Jannie Rossouw, Hoof: Sanlam Besigheidsmark

About Rietmark

Rietmark was established in 1997 to assist small and home businesses with the marketing of their business or service. Every month 80 000 advertising booklets are printed and distributed in Pretoria Moot, North, East and Centurion. We also offer design and printing services - business cards, flyers, car magnets, banners, chromadek sign boards, posters, vinyl stickers and more! www.rietmark.co.za.
This entry was posted in Your Business and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s