Die impak van die 2012-begroting op sake-eienaars

Sake-eienaars is ook individuele belastingbetalers – wat beteken aanpassings aan belastingtabelle, kortings en ander aangeleenthede, soos die aftrekbaarheid van bydraes tot pensioenfondse, voorsorgfondse en uittree-annuïteite raak hulle op presies dieselfde manier as wat dit ’n werknemer raak. In sy kommentaar wys Kobus Engelbrecht, bemarkingshoof vir Sanlam Besigheidsmark, op party van die sleutelaspekte in die nasionale begroting soos dit op sake-eienaars betrekking het.

In sy begrotingsrede het minister Pravin Gordhan, minister van finansies, verskeie belastingveranderings onthul wat op die eienaars van kleinsakeondernemings ’n uitwerking sal hê.

’n Belangrike verandering is die implementering van ’n weerhoudingsbelasting op dividende. Dit sal op 1 April 2012 ’n einde bring aan die sekondêre belasting op maatskappye en behels dat ’n dividendweerhoudingsbelasting teen 15% betaal sal word op enige dividend wat aan die aandeelhouers van die maatskappy uitgekeer word.

Die minister het verder aangekondig dat die insluitingskoers met betrekking tot kapitaalwins vir maatskappye en trusts (buiten spesiale trusts) tot 66.6% verhoog word. Daarmee styg die effektiewe kapitaalwinskoers vir maatskappye tot 18.6%, en vir trusts (buiten spesiale trusts) tot 26.7%.

Die bedrag uitgesluit van belasting by die wegdoen van ’n kleinsakeonderneming wanneer ’n persoon ouer as 55 is, word van R 900 000 tot R 1 800 000 verhoog. Die markwaarde van bates wat by die wegdoen van ’n kleinsakeonderneming toegelaat word vir sake-eienaars ouers as 55 word van R 5 000 000 tot R 10 000 000 verhoog.

Sakeondernemings met ’n omset van minder as R1 miljoen per jaar (mikro-ondernemings) sal minister Gordhan se aankondiging waarskynlik verwelkom dat hulle die opsie sal hê om vanaf 1 Maart 2012 met tussenposes van twee keer per jaar betalings kan doen van omsetbelasting, BTW en werknemersbelasting. Die minister het verder aangekondig dat sakeondernemings in hierdie kategorie vanaf 1 Maart 2013 ’n enkele, gekombineerde belastingopgawe kan indien op hierdie grondslag van twee keer per jaar. In wese beteken dit dat die getal opgawes wat vir hierdie belasting vereis word, van sowat 18 per jaar sal afneem tot slegs twee per jaar.

Voorts is aangekondig dat die belastingdrempel vir kleinsakekorporasies vanjaar van R 59 750 tot R 63 556 verhoog word. Tans word belasbare inkomste tot en met R 300 000 teen 10% belas. Hierdie drempel word nou tot R 350 000 verhoog en die toepaslike koers word tot 7% verlaag. Op belasbare inkomste bokant R 350 000 is die gewone korporatiewe belastingkoers van 28% van toepassing. Hierdie wysigings tree in werking vir ’n jaar van aanslag wat op of ná 1 April 2012 eindig.

In ’n poging om korporatiewe bestuur te verbeter, prosedures te stroomlyn en meer toegespitste steun te verleen aan sakeondernemings wat in spesiale ekonomiese sones bedryf word, is in die Nasionale Begroting bekendgemaak dat wetgewing ingestel word om op die beleid vir nywerheidsontwikkelingsones voort te bou. Ter ondersteuning van hierdie inisiatief het die minister gesê die volgende belastingingrypings sal ondersoek word: ’n Moontlike verlaging in die wesenskoers van korporatiewe inkomstebelasting vir sakeondernemings in geselekteerde sones (soos bepaal deur die minister van finansies ná oorlegpleging met die minister van handel en nywerheid); ’n inkomstebelastingvrystelling vir die operateurs van spesiale ekonomiese sones; en ’n bykomende aftrekking van belasbare inkomste vir die indiensneming van werkers wat onder ’n voorafbepaalde drempel verdien.

Die Suid-Afrikaanse belastingstelsel is ingewikkeld en Sanlam doen ’n ernstige beroep op sake-eienaars om die dienste van paslik gekwalifiseerde beroepslui te bekom om hulle te help om aan die tersaaklike wetgewing te voldoen en om hulle te help om uit die toelaatbare aftrekkings voordeel te trek.

Bron: Sanlam – Strand Straat 2, Bellville, Suid-Afrika | www.sanlam.co.za

Advertisements

About Rietmark

Rietmark was established in 1997 to assist small and home businesses with the marketing of their business or service. Every month 80 000 advertising booklets are printed and distributed in Pretoria Moot, North, East and Centurion. We also offer design and printing services - business cards, flyers, car magnets, banners, chromadek sign boards, posters, vinyl stickers and more! www.rietmark.co.za.
This entry was posted in Your Business. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s