Werkskepping Werkswinkel in die Moot

Werkloosheid in die Moot is ‘n al groter wordende probleem, wat nie meer deur individue of eie pogings aangespreek kan word nie. Moot Care Sentrum het inisiatief geneem en ‘n Werkskepping Werkswinkel gereël op Woensdagoggend, 25 Mei. Ongeveer 40 gemeenskapsleiers, besighede, CCBC, NPO’s, Rietmark, die Tshwane Metro en verskeie ander rolspelers was teenwoordig. Hiermee die terugvoer wat Moot Care vanaf die vloer ontvang het:

– Internet is ‘n goeie bron vir besigheidsidees
– Werklike goeie idees gaan idees vereis buite die normale (“Outside the Box”)
– Opleiding en werkverskaffing binne ‘n bestaande besigheid het ‘n groter kans op sukses (bv Business Incubators)
– Raak betrokke by bestaande vlooimarkte
– Maak ‘n lys van bestaande projekte in die gemeenskap om nie te dupliseer nie
– Loopbaan voorligting en begeleiding ‘n groot behoefte
– Kyk na http://www.loopbane.co.za en http://www.werknet.co.za
– Sosiale netwerke kernbelangrik vir kommunikasie
– Streek se geintegreerde ontwikkelingsplan is belangrik vir beplanning

Enige verdere insette en betrokkenheid sal hoog op prys gestel word.

Indien u betrokke wil raak by werkskepping, kontak die Moot Care Sentrum by 071 480 1178 of mootcare@vodamail.co.za.

About Rietmark

Rietmark was established in 1997 to assist small and home businesses with the marketing of their business or service. Every month 80 000 advertising booklets are printed and distributed in Pretoria Moot, North, East and Centurion. We also offer design and printing services - business cards, flyers, car magnets, banners, chromadek sign boards, posters, vinyl stickers and more! www.rietmark.co.za.
This entry was posted in Rietmark Outreach. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s