Die storie van Agabus Hulp Projek

Die afgelope 6 jaar het Marinda Augustyn en ‘n paar helpers hulp verleen in die Pretoria-Noord en Akasia gebied, maar spesifiek in Wolmer. Omstandighede in Wolmer is halglik en ontwortelde gesinne, in sommige gevalle tot 80 siele op ‘n enkele erf, betaal huur aan ‘n ‘land lord’ en bly in skuilings van plastiese sakke, karton en hout. Dikwels deel almal een koue water stort, een toilet en een opwasbak. Kos word in blikke op oop vure gemaak.

Hulle het wonderlike werk gedoen, maar die hande en voete om te help, asook die hulpmiddels en bydraes was beperk. Oral het hulle hul vasgeloop omdat hulle nie as welsynsorgansisasie geregistreer was nie. Derhalwe het ‘n groep anonieme skenkers besluit om te betaal vir die oprigting van ‘n Artikel 21 Maatskappy as nie-winsgewende organisasie, wat beteken dat bydraes wat aan die projek gemaak sou word, van belasting aftrekbaar is.

Die naam Agabus is ontleen aan die gebeure in Handelinge 11 verse 22 – 39 toe Agabus geprofeteer het dat daar ‘n groot droogte gaan kom. Die gemeente in Antiogië het toe besluit om ‘m hulpprojek te begin, waartoe almal tot hul vermoëns sou bydra – geld en nie-bederfbare produkte. In Antiogië is die gelowiges vir die eerste keer Christene genoem.

In die tyd van Keiser Claudius het die droogte toe gekom en kon die gemeente van Antiogië tot die redding van die ander gemeentes kom. En dis presies wat ons met Agabus wil bereik, nie net om kos uit te deel nie, maar ook om ontwortelde mede-Christene weer in diens gestel te kry en te help om weer hoop, geloof en selfrespek terug te kry.

Ons konsentreer baie sterk op die kinders van die gesinne, maar ook op die algemene verskaffing van voedsel en klere aan minderbevoorregte gesinne.

Enige bydraes sal dus waardeer word, of dit geld, kos, klere, seep, meubels of wat ook al is, ons sal dit kan aanwend. Deel van ons missie is die mikpunt om 1000 persone te kry wat elk R20 per maand bydra – met R20 000 per maand kan ons geweldig baie doen en aan heelwat gesinne en veral kinders hulp verleen.

As u oor ‘n voertuig en tyd beskik, kan u ons help met aflewerings. As u net oor twee hande beskik, kan u ons help om pakkies te verpak, of meel uit sakke in kleiner houers oor te skep. Ons kan regtig elke bydrae, hoe gering ook al, sinvol aanwend.

Kom ons vat hande en verander ons gemeenskap en roei armoede in ons gemeenskap uit!

Agabus funksioneer nie-rassig en is ook nie gekoppel aan ‘n bepaalde gemeente nie, ons werk oor kerkgrense en gemeentegrense heen en ons wil ook geensins die funksie van kerke se diakonale funksies oorneem nie.

Aangesien ons ‘n Artikel 21 Maatskappy is, word alle bydraes erken en kan dit van belasting terug geeis word.

Koos van Staden
nms Marinda Augustyn
Besturende Direkteur
Sel: 082 651 5325 of marinda@agabus.co.za of koos@agabus.co.za

About Rietmark

Rietmark was established in 1997 to assist small and home businesses with the marketing of their business or service. Every month 80 000 advertising booklets are printed and distributed in Pretoria Moot, North, East and Centurion. We also offer design and printing services - business cards, flyers, car magnets, banners, chromadek sign boards, posters, vinyl stickers and more! www.rietmark.co.za.
This entry was posted in Rietmark Outreach. Bookmark the permalink.

1 Response to Die storie van Agabus Hulp Projek

 1. Marinda says:

  KAN U ASB DIE DEEL VAN DIE BRIEF UITHAAL.
  Aangesien ons ‘n Artikel 21 Maatskappy is, word alle bydraes erken en kan dit van belasting terug geeis word.

  DIE PROJEK IS NOG NIE BY SARS AS ARTIKEL 18 A GEREGISTREER NIE.

  GROETE
  MARINDA AUGUSTYN
  CEL: 0826515325

Leave a Reply to Marinda Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s