Monthly Archives: May 2011

Werkskepping Werkswinkel in die Moot

Werkloosheid in die Moot is ‘n al groter wordende probleem, wat nie meer deur individue of eie pogings aangespreek kan word nie. Moot Care Sentrum het inisiatief geneem en ‘n Werkskepping Werkswinkel gereël op Woensdagoggend, 25 Mei. Ongeveer 40 gemeenskapsleiers, … Continue reading

Posted in Rietmark Outreach | Leave a comment

Die storie van Agabus Hulp Projek

Die afgelope 6 jaar het Marinda Augustyn en ‘n paar helpers hulp verleen in die Pretoria-Noord en Akasia gebied, maar spesifiek in Wolmer. Omstandighede in Wolmer is halglik en ontwortelde gesinne, in sommige gevalle tot 80 siele op ‘n enkele … Continue reading

Posted in Rietmark Outreach | 1 Comment

Beeld van jou tuis-besigheid

Wanneer jy jou besigheid uit jou huis bedryf, moet jy bedag wees op die beeld wat jou besigheid uitdra na jou bestaande en potensiële kliënte. Die eerste indruk wat jou potensieel nuwe kliënt kry, is wanneer hy nog buite in … Continue reading

Posted in Your Business | 1 Comment

Financial statements and the New Companies Act 2011

The Minister of Trade and Industry has issued the final Companies Regulations 2011. The final regulations contain a number of significant changes that will impact the preparation of financial statements. Read here for a summary on how to prepare and report financial statements of companies. Continue reading

Posted in Your Business | 1 Comment